Ondergrondse Vochtproblemen Binnen

2021-03-03 – Gelrode – Keldermuurdichting

Een kelder als “man-cave” iedere man’s droom. Maar dan moet hij wel droog zijn.

In deze woning is dit lang zo geweest, maar sinds enkele jaren is de vochtinfiltratie toch toegenomen.

Er is dan beroep gedaan op de expertise van D-Service om de kelder terug droog te krijgen, zodat de hobby van de eigenaar zonder verdere hindernissen ongestoord verder kon beoefend worden.