Bovengrondse Vochtproblemen Buiten

2022-02-01 – Beringen – Vocht-, Dakgoot- en marter problematiek

2022-02-01 – Beringen – Vocht-, Dakgoot- en marter problematiek

Bij deze woning moesten er verschillende zaken aangepakt worden. Zo liep er in de ondergrondse garage water langs de muren naar binnen, het water in deze garage geraakte niet naar buiten. En daarnaast moesten de goten regelmatig gereinigd worden en tot overmaat van ramp hadden de bewoners ook bezoek gekregen van een steenmarter

Na grondig onderzoek van onze technisch adviseur werden de bovenstaande problemen in kaart gebracht en werd er voor elk van de pathologieën een gepaste oplossing voorgesteld.

Om de waterinsijpeling bovengronds te verminderen is hier een hydrofobering van de gevel voorgesteld.

Om het water wat ondergronds zijn weg vond naar de garage is er voor een evacuatie systeem gekozen. Vooral omdat dit financieel de gunstigste oplossing is.

Er werd een kanaal “gegraven” langs de muur van de garage om het water naar een zinkput te laten stromen, alwaar een dompelpomp het water onttrekt uit de garage en naar een afvoerpijp afpompt.Ondergrondse Vochtproblemen Binnen

2021-03-23 – Schilde – Kelderbekuiping

2021-03-23 – Schilde – Kelderbekuiping

Een woning gekocht, en na enkele maanden komen deze kopers tot de constatatie dat de kelder helemaal niet waterdicht is. Hierop wordt D-Service gecontacteerd om dit probleem te komen bekijken.

Tussen offerte afgifte en de uiteindelijke beslissing om met D-Service in zee te gaan is de situatie nog verslechterd en is de kelder omgevormd tot een ongewild ondergronds zwembad.

Toch heeft D-Service onder dezelfde voorwaarden deze uitdaging aangenomen en dit tot een goed eindresultaat gebracht.Ondergrondse Vochtproblemen Binnen

2021-03-03 – Gelrode – Keldermuurdichting

2021-03-03 – Gelrode – Keldermuurdichting

Een kelder als “man-cave” iedere man’s droom. Maar dan moet hij wel droog zijn.

In deze woning is dit lang zo geweest, maar sinds enkele jaren is de vochtinfiltratie toch toegenomen.

Er is dan beroep gedaan op de expertise van D-Service om de kelder terug droog te krijgen, zodat de hobby van de eigenaar zonder verdere hindernissen ongestoord verder kon beoefend worden.