Door het drukke verkeer, de algemene vervuiling en de slechte luchtkwaliteit worden de gevels, in steen of andere afwerking, vervuild.

Vooral in stedelijke omgevingen kan deze vervuiling hardnekkig zijn maar ook nieuwbouwgevels vertonen soms zelfs sporen van vervuiling.

Vaak doet deze vervuiling afbreuk aan het esthetische aspect van de woning. De oorzaak is dikwijls te vinden in water komend van arduin of andere hardsteen aan ramen of van lood dat ‘bloedt’ aan de schouw of uitbouw, veelal aan de slagregenkant van de woning. Vuil zoals stof, zand, fijn stof en oliedampen worden door de porositeit van de gevelbekleding naar binnen ‘gezogen’, waardoor afspoelen bij normale regenval geen solaas meer biedt.

Een gevelreiniging met steamwash of chemisch reinigen kan meestal een verbijsteren resultaat leveren en dit voor een betaalbaar budget.

Om bovenvermelde invloeden te voorkomen is een hydrofobering aangewezen, zo kunnen deze invloeden na reiniging langer tegengehouden, zo niet vermeden, worden.

Reinigen met steamwash / hogedrukreiniger

Gewone vervuiling van de gevel kan meestal door het reinigen met behulp van steamwash of hogedruk voor een goed resultaat zorgen.

Belangrijk is wel om enkele dingen vooral te overlopen. Veelal wordt deze stap over het hoofd gezien en kan dit leiden tot onverwachte gevolgen of resultaten:

 • Porositeit van de buitenschil
 • Speciale aandacht bij hardsteen (arduin of blauwe steen)
 • Gebruikte druk bij het afstomen / afspuiten van de gevel
 • Werden er in het verleden reeds behandelingen toegepast op de gevel?
 • Zijn er mechanische vervuilingen (bevestigingsmaterialen, wortels van huidige of verwijderde begroeiing)?

 

Chemisch reinigen

Soms is de vervuiling zo hardnekkig dat een gewone reiniging niet tot het gewenste resultaat zal leiden (bijvoorbeeld te denken aan stedelijke gebieden, waar de uitstoot van het verkeer ook voor oliehoudende vervuiling zorgt).

In dit geval kunnen we de vervuiling uit de eerste millimeters¬† van uw buitenschil verwijderen, gebruikmakend van een chemisch oplosmiddel. Uiteraard schrikt het woord ‘chemisch’ veel mensen af maar wij garanderen u, door onze vakkundige kennis en het gebruik van de middelen hiervoor beschikbaar op de Belgische markt,¬† een mooi resultaat zonder risico voor uw woning of het milieu.¬† Bovendien kunnen wij u verzekeren dat de gebruikte producten volgens de regels van de kunst worden verwerkt.

De stappen die worden ondernomen bij het chemisch reinigen zijn:

 • plaatsen van stelling indien nodig
 • beschermen van de niet te reinigen delen van de woning
 • afspuiten van het te behandelen oppervlak d.m;v. hogedrukreiniging
 • aanbrengen van reinigend product
 • laten inwerken van het reinigende product
 • afspoelen van het bewerkte oppervlak

Na de reiniging kan een hydrofuge ervoor zorgen dat de gevel langer netjes blijft doordat het absorberende karakter van de gevelafwerking geneutraliseerd wordt.