Last van opstijgend vocht?

Men spreekt over het algemeen over opstijgend vocht als oorzaak van een vochtprobleem. Dit klopt niet! Opstijgend vocht is altijd gevolgschade te wijten aan een andere oorzaak.  Eén van de meest voorkomende oorzaken is een gebrekkige waterdichting ter hoogte van de maaiveldzone. andere oorzaken, zoals spouwmuurcondensatie, slagregen doorheen de buitengevel of lekkende afvoeren, komen soms ook voor. Het is dus heel belangrijk dat de juiste oorzaak wordt gezocht en er vervolgens een juiste diagnose wordt gesteld.

Typische gevolgschade kan als volgt zichtbaar worden:

  • behang dat loskomt
  • pleister- of verflagen die schilferen
  • plinten die loskomen
  • muffe geur in huis
  • wit poeder op de miir
  • vocht- of schimmelplekken

Wat kunnen wij doen indien de oorzaak een gebrekkige waterdichting is?

  • we verwijderen het aangetast pleisterwerk
  • we injecteren uw muren op een correcte manier, met onze 3 A+  injectiegel
  • we plaatsen een waterkeringsmembraan om te vermijden dat vocht en/of zouten nog naar binnen dringen.
  • na de behandeling bepleisteren we de behandelde muren opnieuw om ze terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen