In ons vakgebied wordt er vaak een speciaal jargon gebruikt. Vaak met afkortingen en woorden die onze communicatie onderling vereenvoudigd, maar voor de leken vaak wartaal lijkt.

Een website dient onderander om uw producten en diensten aan een breed publiek in de kijker te stellen, maar moet ook een bron van informatie zijn.

D-Service bv probeert dit hier voor u te bewerkstelligen: LET WEL DIT IS EEN GROEIEND WERKJE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

A

ATG: Een ATG of technische goedkeuring van bouwmateriaal, product of een systeem (bouwsysteem) voor betreffende toepassingen, is een beoordeling van de gebruikgeschiktheidhiervan. Een ATG biedt fabrikanten dus de mogelijkheid om de gebruiksgeschiktheid en de kwaliteit van hun producten aan te tonen wanneer er geen productnormen bestaan.

Een ATG wordt afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad, opgesteld door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb). Fabrikanten kunnen pas een ATG bemachtigen als ze hun producten onderwerpen aan een volledige productcertificatie.
ATG’s worden vooral bij nieuwe en innovatieve producten en materialen waarvoor nog geen specifieke normen bestaat aangevraagd door de producenten.

Op  www.butgb.be vindt u alle ATG’s terug, en kan u de voorgeschreven werkwijze’s controleren.

Airco/warmtepomp: Een airco/warmtepomp is een systeem waarmee binnenlucht gecirculeerd wordt. De lucht kan gekoeld of verwarmd worden. De nieuwste toestellen kunnen de lucht ook filteren en hierdoor toedragen tot een gezonder binnenklimaat.

B

BUtgb: Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring Bouw. Dit is de organisatie die producten, systemen in de bouw test en goedkeurt (ATG)

C

Condens, Condensatie: Het neerslaan van vocht op een kouder oppervlak. Denk maar aan de waterdamp bij het koken, die op uw afzuigsysteem aanslaat en zich tot water vormt door de plotselinge afkoeling. Als dit fenomeen zich op zachtere ondergronden manifesteert (bv pleisterwerken) dan kan dit op termijn tot schimmels leiden.

D

E

F

FLIR: Met behulp van een FLIR camera kunnen foto’s gemaakt worden in het infra-rood spectrum. Hierdoor kunnen lekken opgespoord worden, maar kunnen ook warmtebeelden gemaakt worden en energieverliezen aan uw woning zichtbaar gemaakt worden.

G

H

I

Infra-Rood: Gebruikmakend van dit lichtspectrum kunnen anomalieën opgespoord worden zonder invasief te werk te moeten gaan. Wij maken gebruik van een infra-rood camera (FLIR) om zulke beelden te nemen teneinde voor sommige inspecties de juiste vaststellingen te kunnen maken.

Invasief: Het onderzoeken van problemen of pathalogieën door te kappen of breken.

J

K

L

Lambdawaarde: (λ)is een ander woord voor warmtegeleidingscoëfficiënt. Dit is een materiaal constante die aangeeft hoe goed een materiaal de warmte doorgeeft. Dus voor isolatiematerialen is het zinvol dat de thermische geleiding zo laag mogelijk is. De combinatie van de warmte geleiding, materiaal dampdichtheid en de dikte van het materiaal geven u zo de isolatiewaarde (R-waarde of Rd-waarde)

M

N

O

P

Pathalogie: Een schadebeeld, een gevolgschade.

Q

R

S

T

U

V

W

WTCB: Wetenschappelijk Technisch Centrum Bouw (www.WTCB.be) is een organisatie van onafhankelijke specialisten en ingenieurs die bouwsystemen, pathalogieen onderzoeken en hierover de nodige documentatie publiceren die door de aangesloten leden kan geraadpleegd worden. Zo worden wetenschappelijke bevindingen toch toegepast in de bouw.

X

Y

Z