Combinatie Preventie

2021-11-10 – Westerlo – Marter- en Solarpreventie

De eigenaars van deze woning in Westerlo worden al jaren lang bezocht door een steenmarter.

D-Service is gevestigd in Westerlo, en zo kwam deze buur in contact met ons bedrijf, onze diensten en producten die wij aanbieden.

Ons marterprofiel aan de dakvoet gemonteerd, de kilgoten worden met afgesloten met Flexim® en de PV-installatie wordt door ons Solarprofiel afgesloten.

Zo hebben wij deze woning omgevormd tot een onneembare burcht voor dit diertje.

Nu blijft het diertje weg vanonder het dak en de zonnepanelen.