Vocht! De enige vijand van uw gezonde woning

Het is eigenlijk een combinatie van twee factoren; namelijk vocht(waterinsijpeling) en tijd.


Traag maar gestaag tast bovenstaande combinatie uw woning aan, daarom is het belangrijk om uw huis regelmatig te bekijken en tijdig de hulp van specialisten in te roepen. D-Service staat al geruime tijd bekend als een vocht specialist en gaat altijd op zoek naar de oorzaak om dan een duurzame oplossing voor te stellen.Er bestaan vele verschillende vochtproblemen, en vaak ook combinaties van verschillende pathologieën. In onze vocht katern op deze website proberen we u hierover duidelijke informatie te verstrekken.


Vocht en schimmels

Veel erger is wanneer vochtproblemen blijven aanhouden. Ten gevolge van aanhoudend vochtige muren, soms in combinatie met gebrekkige ventilatie, kunnen er schimmel kolonies ontstaan.

Schimmels tasten de zachtere materialen van uw woning verder ernstig aan. Daarnaast weet iedereen weet dat schimmels gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Er zijn verschillende soorten schimmels, maar de huiszwam hoort bij de hardnekkigste, toch als het gaat over het aantasten van de woningstructuur.

Voor onze gezondheid staan Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Eurotium en Wallemia bekend voor gezondheidsproblemen. Deze kunnen variëren van klachten van de bovenste luchtwegen, hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid en infecties van de luchtwegen (zoals keelpijn, niezen of verstopte neus).